- pusty koszyk -
0 szt.

Regulamin sklepuLogo

 

Właścicielem marki –LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986 , Czeski Cieszyn 737 01 , Republika Czeska. Sklep www.lovelec.pl zwany dalej Sklepem jest własnością i jest obsługiwany przez KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986 , Czeski Cieszyn 737 01 , Republika Czeska, wpisaną do odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców KRS pod symbolem C 837 pod sąd wojewódzki w Ostrawie REGON:18055826, NIP: CZ180 55 826 .

Regulamin dokonywania zakupów:

 

1. Pojęcia Użyte w Regulaminie oznaczają:

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lovelec.pl
Sklep - serwis internetowy dostępny pod www.lovelec.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Produkty - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą KOEXIMPO sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz cenę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według poniższego regulaminu
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Klient zamawiający w Sklepie powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przy kliknięciu na przycisk"Potwierdź zamówienie" Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lovelec.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Zamówienia na Produkty oferowane na stronie Sklepu można składać za pośrednictwem strony Sklepu, przez telefon oraz pocztą elektroniczną.
Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu www.lovelec.pl oraz poczty elektronicznej można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lovelec.pl, dokonać wyboru towaru, dodać wybrany towar do koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu sprzedaży
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KOEXIMPO sp. z.o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku "Potwierdź zamówienie".
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. Płatność i dostawa

Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w polskich złotych
Koszty przesyłki podawane są przed złożeniem zamówienia.
Przesyłki realizowane są firmą kurierską DPD. W przypadku wysyłki na teren Rzeczpospolitej Polskiej, termin realizacji zamówienia to 1-3 dni. W przypadku wysyłek zagranicznych czas ten może wydłużyć się do 7 dni.
W Sklepie płatności za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

a) płatność gotówką przy odbiorze

b) przelewem z góry na konto KOEXIMPO sp. z.o.o.

c) kartą kredytową lub debetową

d) bramką płatności GoPay

e) za pobraniem

Każde zamówienie realizowane jest wraz z fakturą, potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.

 5. Dane osobowe

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji w polityce prywatności.
Korzystanie ze Sklepu, a w szczególności podawanie danych osobowych oraz kontaktowych służy tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia i dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
Sklep nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych ani szczegółach kont bankowych Klienta dla płatności on-line. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem naszego partnera, która realizuje płatności na prośbę Klienta przy użyciu swojej bezpiecznej technologii.

6. Zwroty i odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki ma prawo odstąpić od umowy kupna towaru w Sklepie internetowym, bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Odstąpienie od umowy powinno być w formie jednoznacznego oświadczenia woli złożonego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, lub telefonicznie. Szczegółowa procedura odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce „Regulamin sklepu”.
Konsument powinien odesłać przedmiot umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: KOEXIMPO sp. z o.o. Olza Logistic, ul. Kościuszki 33, Cieszyn, 43-400. Informacja o zwrocie towaru może być zgłoszona na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr. +48 662 448 180.
Niezwłocznie po otrzymaniu jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy prześlemy Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, w postaci e-maila.
Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Konsument.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Szczegółowa procedura odstąpienia od umowy wraz z formularzem znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Regulamin sklepu”.

7. Reklamacje

Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie towaru bez wad.
Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawem, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr +48 662 448 180 lub pocztą tradycyjną na adres: KOEXIMPO sp. z o.o. Olza Logistic, ul. Kościuszki 33, Cieszyn, 43-400.
Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zawartość paczki powinna zostać sprawdzona w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub niezgodności zawartości z zamówieniem należy zgłosić to kurierowi w celu sporządzenia protokołu szkody. Podpisany protokół ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji prześlemy Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na trwałym nośniku, w postaci wiadomości e-mail.
Wszystkie produkty dostępne w Sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją.
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem, konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi lub zużycia.
Gwarancja również nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem lub manualym uszkodzeniem roweru.
Produkt wysłany do reklamacji, a nie odebrany przez klienta w ciągu 1 roku zostanie zutylizowany.

8. Postanowienia ogólne

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KOEXIMPO sp. z.o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KOEXIMPO sp. z.o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KOEXIMPO sp. z.o.o.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Zmiany regulaminu

O planowanej zmianie niniejszego regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie www.lovelec.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 

Do pobrania :

regulamin sklepu

odstąpienie od umowy zawartej na odleglość